j w Braniewo 2980

rbd

Temat: JW 2980 Braniewo
Służyłem w jw 2980 w 2005 roku,i stwierdzam ze miałem wielkiego pecha że tam trafiłem.Byłem w sumie w 3 jednostkach podczas słuzby w wojsku ale nigdzie widziałem tak spanikowanej kadry jak ... piątki bywał na obiad słony śledż z ochydnymi ziemniakami do popicia goracy gorzki kisiel.Co do przepustek to sprawa wygląda tak, Braniewo jest na koncu swiata i zeby tam dojechac czy też tam wrucic trzeba nie lada zachodu(np.biegu sprinterskiego na dworcu w Elblągu,gdy na przesiadke 2 z pociągu do autobusu do braniewa masz dwie minuty lub czekania na dworcu w malborku 5 godzin...
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=216Temat: JW 2980 Braniewo
Jednostka Wojskowa 2980 w Braniewie to naprawdę niezły cyrk.Warunki sanitarne okropne,zimna woda do mycia.Jeżeli chodzi o jedzenie to nie wiem czy nawet świnki chciały by to jeść.Dziwię się że trzymają takich ... Hehe pozdrowienia dla 9BKPANC w Braniewie :)) Co do wody to u mnie jest cieplutka ;p jedzenie jest jakie jest... w końcu to tylko 11 zł na dzień chyba (lol...)
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=216


Temat: Zgubiono/skradziono - szukam pomocy...
Witam Ubiegłego roku we wrześniu po Przysiędze Wojskowej na powrót z urlopu okol. do j.w. 2980 Braniewo postanowiłem zabrać ze sobą telefon marki Motorola V360 - srebrna, simlock Orange, karta pamięci...
Źródło: k800i.pl/viewtopic.php?t=6945


Temat: Zginął żołnierz JW 2980 Braniewo
Dziś o godzinie 9,00 zginął żołnierz JW2980 Braniewo. Wypadek zdarzył się podczas drogi na poligon straszna tragedia zwłaszcza że chłopak miał tylko 27 lat i malutkie dziecko. Kondolencje dla rodziny. Poprawiłem...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=18157


Temat: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE WYKONAWCY DTYCZY: USŁUGA ODBIORU , TRANSPORTU i UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH Z JW. 2980 CPV 90122000-8 (pokonsumpcyjne, kuchenne) W dniu 30.01.2008 r. Zamawiający otrzymał pismo od firmy: Biuro ... Borku 12-140 ŚWIĘTAJNO Cena brutto 110.228,19 zł. DOWÓDCA wz . płk dypl. Bogdan WOLNY Braniewo, dnia..................... M.K.(315 294)
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2582


Temat: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów
INFORMACJA DOTYCZY: USŁUGA ODBIORU , TRANSPORTU i UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Z JW. 2980 CPV 90.00.00.00-7 odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów medycznych KOD 18 01 04 W dniu 19.02..2008 r. zamawiający otrzymał pismo ... sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego;  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. DOWÓDCA wz. ppłk dypl. mgr. Edward KASPRZAK Braniewo, dnia 21.02.2008r. M.K.(315 294)...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2582


Temat: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów
Braniewo, dnia 10.03.2008r. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 z siedzibą w Braniewie przy ul. Sikorskiego 7 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2582


Temat: Ogłoszenie o zawarciu umowy
05/Usługi pralnicze/2006 Orzysz 20.12.2006 Ogłoszenie o zawarciu umowy Jednostka Wojskowa 1460 Orzysz informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia usługi prania, czyszczenia, naprawy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, zawarto umowę z wybranym wykonawcą, tj. Pralnia Garnizonowa przy JW 2980 ul. Sikorskiego 10 14-500 BRANIEWO Kwota brutto - 36.855,00 zł.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=790


Temat: Usługa ochrony kompleksu koszrowego w JW 2980 Braniewo
Odpowiedź na treść zapytania skierowanego do Zamawiającego: Braniewo, dnia 06.11.2009r. Znak sprawy: ZP-08/09 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przez SUFO w zakresie ochrony osób i mienia w JW. 2980. Pytanie: 1.według art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, proszę więc o udzielenie informacji kto obecnie ochrania Jednostkę Wojskową, za jaką stawkę ryczałtową (1 roboczogodzina), w jakim wymiarze godzin lub posterunków miesięcznie była realizowana ochrona w ostatnim przetargu?. Odpowiedź: 1.Informacja, o której udzielenie wnioskuje pytający nie jest związana z...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4662


Temat: ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA i ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Jednostka Wojskowa Nr 2980 14-500 Braniewo ul. Sikorskiego 41 tel. (55) 241 5294 INFORMUJE, ŻE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ... usługi w zakresie całodobowej ochrony obiektów, mienia i osób w Jednostce Wojskowej Nr 2980 w kompleksie koszarowym (K-1132) i (K-11360) w okresie od 01.01.2010 do 31.12. 2010 roku. w dniu 28...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4816


Temat: Czym strzelają Turbokillersi ..
a może każdy napisze gdzie służył jakieś znajome twarze z wojska dobre wspomnienia jw 2980 Braniewo kompania remontowa
Źródło: forum.turbokillers.com/viewtopic.php?t=13881


Temat: JW 2980 Braniewo
Chyba najlepsza jednostka jaka może być (?). Żołnierze tam mają tali luz ze szok.... Edit: Hagnos Jeśli już piszesz, pisz konkrety, bo "luz" to szerokie pojęcie. Poza tym- prosimy tylko o...
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=216


Temat: jw 2980 Braniewo
...
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=524


Temat: WYNIKI POSTĘPOWANIA NR. 01/2008
Znak zamówienia : 01/2008 Giżycko dn. 07.12.2007r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2744 ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko Opis przedmiotu zamówienia. Usługa prania wodnego i chemicznego wraz z naprawą ... JW. 2980 ul. Sikorskiego 10 14-500 Braniewo cena brutto : 56 670,30zł. Oferta II - Unipral Sp. z o.o. ul. Nad Jarem 4 10-172 Olsztyn cena brutto :90 285,49zł. Oferta III -Ekologiczna Pralnia Chemiczno- Wodna pral-pol ul. Rybacka 36 11-500 Giżycko cena brutto :71 840,92zł. Nazwa wybranego Oferenta oraz cena brutto: Pralnia Garnizonowa przy JW. 2980 ul. Sikorskiego 10 14-500 Braniewo WARTOŚĆ BRUTTO : 56 670,30 zł. Oferta przedstawiała najkorzystniejszą cenę. DOWÓDCA JW. 2744 ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK Wyk. M.J. /335-690/ 0-87 429-46-90 06.12.2007r
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2487


Temat: Przetarg na pranie, czyszczenie, naprawę p.z.m.
Wybrano ofertę firmy: PRALNIA GARNIZONOWA przy JW 2980 ul. Sikorskiego 10 14-500 BRANIEWO Cena oferty: 36.855,00 zł brutto
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=698


Temat: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- SUFO
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 W BRANIEWIE UL. SIKORSKIEGO Jednostka Wojskowa 2980 w Braniewie uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi ochrony kompleksu koszarowego (K-1132 JW. 2980) i (K-1136 Strzelnica Garnizonowa jednostce. Glinki) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4785


Temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wojskowa 2568, ul. Gen. J. Bema 7/2, Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4295299, 512337787, faks 087 4295222. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ... Europejskiej: nie SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2008. V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Pralnia Garnizonowa przy JW 2980, ul. Sikorskiego 10, 14-500 Braniewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie. V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Cena wybranej oferty: 66960.00 Oferta z najniższą...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4055


Temat: Wojsko mi go zabrało...
Dot.: Wojsko mi go zabrało...   1 załącznik(i/ów) No moj jest w nie zaciekawej jednostce bo w Braniewie 2980:(na ta jednostke mowia cyrk..:confused:
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=282477


Temat: Dostawa wkładów drukujących, głowic barwiących
OGŁOSZENIE O WSZCZ ĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro ROZDZIAŁ I ZAMAWIAJĄCY: Jednostka Wojskowa Nr 2980 ul. Sikorskiego, 14-500 Braniewo tel./fax ... rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. JW 2980 - SIWZ+ zał.- WinRAR DOWÓDCA cz.p.o. płk dypl. Bogdan WOLNY
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1073


Temat: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp ROZDZIAŁ I ZAMAWIAJĄCY: Jednostka Wojskowa Nr 2980 ul. Sikorskiego, 14-500 Braniewo tel./fax (055) 2415294 REGON 17023541 NIP 582-00-05-157 SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://przetarg.army.mil.(SIWZ/załączniki/rozszerzenie WinRAR) ORAZ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU ... związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych , dopuszcza składanie ofert częściowych, z podziałem na trzy zadania. JW 2980 – SIWZ+ zał.- WinRAR...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2582